Feladatunkat és alaptevékenységünket meghatározó, intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. Törvény

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről


file_type_pdf_icon_130274
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szolgáltatásaink díja és az abból adott kedvezmények mértéke:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VII: 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról


file_type_pdf_icon_130274
Önkormányzati rendelet